LEEFSTIJLCOACHING

Vanaf november 2014 is Moniek gediplomeerd leefstijlcoach en actief om mensen bewust te maken van zijn of haar leefstijl. Leefstijlcoaching gaat over gedragsverandering en dat is niet in één week te realiseren. Leefstijlcoach trajecten kunnen zowel op individueel als op groepsniveau plaatsvinden.   

Previder, it starts here