Overijssel als fietsprovincie

Provinciale Staten kandidaat nr. 26

Beste sportieve Overijsselaar,

Op 9 maart om 14 uur wil ik u namens het CDA Overijssel  van harte uitnodigen voor een sportieve middag. Zoals bekend zijn op 18 maart as. de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het CDA doet mee aan die verkiezingen en wil van Overijssel een sportieve provincie maken. Het CDA is er van overtuigd dat sport en bewegen belangrijk is voor de persoonlijke gezondheid en vitaliteit. Gezonde inwoners zijn van grote betekenis voor de provincie.

Het CDA krijgt van veel kanten te horen dat de versnippering van het beleidsveld Sport en Gezondheid groot is en dat daardoor niet de maximale rendement wordt behaald. Sport en bewegen blijft daarmee achter, maar ook blijven kansen voor meer toerisme onbenut.

Samen met Sportservice Overijssel, de heer Hack Goettsch en  Theo de Rooij namens de Ronde van Overijssel,  willen we tijdens een interactieve bijeenkomst discussiëren over de mogelijkheid om het sporten en bewegen in Overijssel in brede zin op de kaart te zetten, van recreatief fietsen tot sportief fietsen, van E-biken tot mountainbiken. Maar niet alleen dat. We willen graag van u horen hoe het CDA van Overijssel een sportieve provincie kan maken, waarbij bewegen een belangrijk thema is. Eddy van Hijum, lijsttrekker van het CDA zal ook aanwezig zijn en zal niet alleen reageren op wat er wordt gezegd maar ook een duidelijk standpunt innemen als het gaat om wat de provincie kan doen als het om bewegen gaat.

Naast Eddy, zal ook Joop Atsma van het CDA aanwezig zijn. De heer Atsma is jarenlang kamerlid en staatssecretaris geweest, maar ook een fervent fietser. Hij zal zijn kennis inbrengen als het gaat om mogelijkheden tot samen optrekken om sport,bewegen en samenwerken hand in hand te laten gaan.

We zullen de middag afsluiten met een mooie fietstocht op de Holterberg. Dus neem uw mountainbike en fietskleding mee! Zo brengen we op een mooie manier de theorie van het begin van de middag in de praktijk.

U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom bij het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. Adres: Grotestraat 281 in Nijverdal.  Na de discussie stappen we om 16 uur op de fiets. 

Heeft u geen mountainbike?  Geef uw lengte bij uw aanmelding door.

Laat u weten of u komt?  Mail naar Moniek@moniekkleinsman.nl

Ik ontvang u graag.

Sportieve groet,

Moniek Kleinsman

Kandidaat Statenlid CDA Overijssel nr. 26 


Previder, it starts here