Kandidaat Provinciale Staten, 18 maart 2015 no. 26

Start campagne met Annie Schreijer en Pieter Omtzigt

Ik ga voor een fit Overijssel    (18 maart 2015 no.26)

Vrijdagavond, 20 februari heeft  Moniek Kleinsman bij de IJsbaan Twente in Enschede samen met Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid CDA) en Annie Schreijer-Pierik (CDA-Europarlementariër) aandacht gevraagd voor een Fit Overijssel.   Samen met vijf schaatsers uit de regio werd het zes meter lange spandoek overgedragen aan de IJsbaan Twente.  Tevens maakte ze samen met de voorzitter van het Jeugdsportfonds Overijssel Arent Beugelink haar ambassadeurschap bekend. ‘Landelijk zijn er in Nederland 150.000 kinderen die niet kunnen sporten omdat er thuis geen geld voor is. In Overijssel konden in 2014 bijna 800 kindjes gaan sporten met dank aan het Jeugdsportfonds. Er zijn ongeveer 20.000 kindjes in onze provincie die niet kunnen sporten omdat de ouders onvoldoende financiële middelen hebben om dit te kunnen bekostigen. Het onderdeel uitmaken van een sportvereniging is van groot belang om sociale vaardigheden en talenten te kunnen ontplooien voor de toekomst. Hier wil ik me hard voor maken, ik ben trots om mijn ambassadeurschap. Naast sport moeten we het jeugdcultuurfonds niet vergeten. Dit fonds zet zich in voor culturele activiteiten zoals muziek-, dans- of toneelles. Ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen’. 

Bijna de helft van de 12- tot 16-jarigen voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor jongeren. De groep van 16- tot 20-jarigen voldoet daarbij iets vaker aan die norm.

Moniek Kleinsman: “Diverse programma’s op het gebied van leefstijl hebben er toe geleid dat er een lichte stijging is waar te nemen aan het aantal mensen dat is gaan bewegen. Bij de jeugd valt er echter nog een grote slag te maken en daar wil ik me hard voor maken’.  Uit de vijfde landelijke groeistudie van TNO blijkt dat 1 op de 7 Nederlandse kinderen last heeft van overgewicht of obesitas. Overgewicht bij kinderen is een groeiend probleem. Het is belangrijk dat we overgewicht bij kinderen al in een vroeg stadium voorkomen. Niet alleen voor de gezondheid van die kinderen zelf, ook vanwege de zorgkosten. Een toename van mensen met overgewicht jaagt de zorgkosten flink omhoog.”

Om succesvol in te kunnen grijpen bij de jeugd is het belangrijk dat alle partijen in de omgeving van de ouders en kinderen meedoen. Het realiseren van een gezonde leefstijl betekent in de praktijk het bevorderen van gezond eten, voldoende beweging, genoeg slaap en het gezond opvoeden van kinderen. Daarbij kan iedereen in de omgeving een bijdrage leveren.  

Kleinsman: “Sport is een verbindende factor in de maatschappij. Het is mijn missie om Overijssel de komende vier jaar fitter te maken, met de jeugd als speerpunt.” Zij heeft daarvoor o.a. aansluiting gevonden bij de vijf topsportevenementen van Overijssel. Deze evenementen worden deels door Provincie Overijssel gesubsidieerd.  ‘De topsport is een belangrijke stimulans voor de breedtesport in onze Provincie naast het feit dat deze evenementen een visitekaartje zijn van onze provincie. Het gaat om de Enschede Marathon, de Military Boekelo, de FBK Games in Hengelo, de Triathlon Holten en CSI Geesteren. ‘Het is mooi dat een aantal bestuursleden aanwezig was bij op de ijsbaan in Enschede’  

Moniek Kleinsman is kandidaat voor het CDA in Overijssel bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart.   Als ex-topsporter, verpleegkundige en leefstijlcoach is het haar missie om Overijssel de komende vier jaar fitter te maken.  


Previder, it starts here